МЕДИКО-КОНСУЛТ

служба по трудова медицина

Имате нужда от пълно обслужване?

Имаме удоволствието да ви представим нашите оферти за трудова медицина!

СТМ Медико-Консулт – Научете повече за нас

Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите

Обучение на ръководния персонал, служителите и представителите

СТМ “Медико-Консулт” ООД осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо:

  • Разработка на мерки за отсраняване и намаляване на риска за здравето и опасноста при работа чрез оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица, вкл. “функционалното състояние” и други. Предлагаме услуги, свързани с изготвяне на график на работа, идентификационни карти, присъствени форми, трудови досиета, ТЕЛК, съблюдаване на правилника за вътрешния трудов ред.
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите чрез провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията нормативни документи, анализ и адекватни препоръки.
  • Обучение на ръководния персонал, служителите и представителите в комитетите и групите по условия на труд по правилата за опазване на здравето и безопасността на работа.

Служба по трудова медицина Медико-Консулт
Получете вашата оферта

СТМ Медико-Консулт със собствен център
Медицински център Феникс 87