УСЛУГИ

Абонаментно обслужване

Специализирани изследвания

Оценка на риска за здравето

Здравна консултация

Профилактични прегледи

Оценка на здравния статус

Допълнителни медицински услуги

Допълнително може да се договори извършване на първични прегледи

Търсите подходящия вариант спрямо нуждите Ви?

Разгледайте нашите предложения!