ПАКЕТИ

 

Абонаментно обслужване (минимален срок на договор – 1 година)

Разработване на задължителен пакет от документи, които се изискват съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Кодекса на труда (КТ).

Разработване на вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от КТ).

Разработване на програма и оценка на риска (ЗЗБУТ, чл. 16, ал. 1; Наредба №5; Наредба №7).

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд (КТ, чл. 281; ЗЗБУТ, чл. 16; Наредба №РД-07-02; Наредба №4)

Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания (КТ чл. 287, Наредба №3 и Наредба №14) и оценяване влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа.

Обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ (Наредба №14).

Разработване на програми за укрепване на здравето и увеличаване трудоспособността, чрез режим на труд и почивка, в зависимост от условията на труд и нормативните изисквания.

Персонална месечна такса за 1 работещ, без ДДС:

Колектив до 20 човека -лв.
Колектив от 20 до 100 човека -лв.
Колектив над 100 човека -лв.

Измерване фактори на работна среда
Единична цена за тип работно място, без ДДС:

Микроклимат -лв.
Осветление -лв.
Шум -лв.
Прах -лв.
Токсични вещества -лв.

Измерване на електробезопастност

Измерване на пълния импенданс на контур “фаза-защитен проводник” -лв.
Измерване на преходното съпротивление на единичен заземител -лв.
Измерване съпротивлението на заземителен контур, импулсно съпротивление, специфично съпротивление на почвата -лв.

Профилактичните прегледи за вашият тип дейност, включват обикновено следните прегледи при лекари специалисти:

Преглед от интернист (кардиолог), ЕКГ

Преглед от невролог

Преглед от очен лекар

Преглед от хирург – травматолог

Преглед за жените от гинеколог, цитонамазка

Преглед за жените от мамолог, мамография при необходимост

Преглед уши, нос и гърло, отоневрологичен статус при нужда

Видовете прегледи се определят от специалиста по трудова медицина в зависимост от условията на труда на отделното работно място. При обслужване на повече от 50 човека персонал се договарят отстъпки. Прегледите се извършват с индивидуални консумативи за всеки пациент.
Всички прегледи се извършват от 8:30 – 12:00 часа всеки четвъртък.
Могат да бъдат извършени и на място в предприятието.
СТМ “Медико-Консулт” ООД може да поеме допълнително и целогодишно проследяване и изследване на работещите във фирмата по всички видове медицински специалности.
Заключението се дава от лекари специалисти по трудова медицина.
Всички прегледи се извършват реално, а не фиктивно!

По желание могат да бъдат извършвани и други допълнителни прегледи

Профилактичните прегледи при лекари специалисти. Виж повече

Изследване на пълна кръвна картина

Изследване на урина